O nas |   Oferta |   Galeria |   Lokalizacja |   Kontakt

Oferta

Prace podwodne wykonywane przez firmę "TAUCHER":

1. Prace podwodne:
- pogotowie nurkowe dla jednostek pływających
- przeglądy inwentaryzacyjne podwodnych części obiektów hydrotechnicznych
- remonty i naprawy podwodnych części obiektów hydrotechnicznych (nabrzeży, falochronów, pomostów, dalb itp.)
- cięcie i spawanie podwodne
- przeglądy i obsługa podwodne jednostek pływających
- betonowanie podwodne
- wiercenie otworów pod wodą
- pobieranie próbek do badań laboratoryjnych (próbki dna, odwierty)
- filmowanie podwodne
- badanie czystości dna
- wydobywanie przeszkód podwodnych
- umacnianie dna i niwelacje podwodne
- prace sonarowe i sondażowe
- nieniszczące pomiary grubości
- ekspertyzy nurkowe, dokumentacje i paszportyzacje

2. Prace hydrotechniczne:
- budowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych
- remonty i naprawy obiektów hydrotechnicznych w części nadwodnej
- montaż systemów odbojowych i cumowniczych

3. Prace na obiektach i instalacjach energetycznych

4. Montaż konstrukcji stalowych

5. Prace spawalnicze